ZARZĄDZENIE nr 15/2021 dotyczy – zmiany w kalendarzu roku szkolnego

ZARZĄDZENIE nr 15/2021

dr Jana Randaka
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

z dnia 23 kwietnia 2021r.

dotyczy – zmiany w kalendarzu roku szkolnego

Podstawa prawna:
• § 2 ust. 1 Rozporządzenia. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 i 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603 z późn. zm.)

Zarządzam dzień 7 maja 2021r. (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie