ZARZĄDZENIE nr 16/2021 dotyczy – nauczania hybrydowego od dnia 17 maja 2021r.

ZARZĄDZENIE nr 16/2021

dr Jana Randaka
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie

z dnia 07 maja 2021r.

dotyczy – nauczania hybrydowego od dnia 17 maja 2021r.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r., poz. 824)

1. Od dnia 10 maja do 15 maja 2021r. – zajęcia lekcyjne w oddziałach pierwszych i drugich realizowane są zdalnie, zgodnie z planem lekcji, obowiązującym od dnia 4 maja 2021r. (plan lekcji zamieszczony jest na stronie szkoły – www.lo3msz.czest.pl ).

2. Od dnia 17 maja do 21 maja 2021r. oddziały pierwsze realizują zajęcia lekcyjne stacjonarnie – zachowując zasady obowiązujące w czasie pandemii. Oddziały drugie w dniach 17 maja do 21 maja 2021r. realizują zajęcia lekcyjne w formie zdalnej.

3. Od dnia 24 maja do 28 maja 2021r. oddziały drugie realizują zajęcia lekcyjne stacjonarnie – zachowując zasady obowiązujące w czasie pandemii. Oddziały pierwsze w dniach 24 maja do 28 maja 2021r. realizują zajęcia lekcyjne w formie zdalnej.

4. Oddziały realizujące zajęcia lekcyjne stacjonarnie mają wyznaczone sale lekcyjne.

5. Zajęcia lekcyjne, zarówno stacjonarne jak i zdalne, odbywają się zgodnie z planem lekcji (dotyczy wyznaczonej godziny rozpoczęcia danej jednostki lekcyjnej).

6. Zajęcia lekcyjne w formie hybrydowej od dnia 17 maja 2021r. nauczyciele realizują na terenie szkoły.

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie