Podziękowania Dyrektora szkoły za akcję „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

W dniach 28.02 – 18.03.2022 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie realizowana była zbiórka środków finansowych w ramach akcji – „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”.
W wyniku podjętych działań zebrano kwotę 7 536 zł, środki finansowe zostały przekazane na konto miasta współpracującego z Częstochową, a mianowicie – Kamieniec Podolski (dowód wpłaty w załączeniu).
Pragnę serdecznie podziękować za solidarność, empatię. a jednocześnie otwartość wszystkich Państwa, którzy wsparli zbiórkę finansową, a w szczególności – młodzieży III LO, nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły
dr Jan Randak