Erasmus +

Nasze liceum bierze udział w programie Erasmus+ Akcja KA 229  w projekcie pod tytułem: „Młodzi przedsiębiorczy obywatele nowoczesnej Europy” (Entrepreneurial Young Citizens of Modern Europe).Koordynatorem projektu jest szkoła hiszpańska z Malagi, a szkołami partnerskimi- szkoła węgierska w Budapeszcie, szkoła chorwacka z miejscowości Dakovo, a także nasze III LO, w którym funkcję koordynatora sprawuje nauczycielka języka angielskiego Agnieszka Janiszewska. Erasmus+  to projekt  dwuletni (od 1.09.2018 do 31.08.2020), którego  celem jest rozwijanie przedsiębiorczości jako umiejętności bycia kreatywnym, innowacyjnym, zorganizowanym i samodzielnym w podejmowaniu decyzji, a także mający na celu wdrożenie powyższych cech nie tylko do inicjatyw szkolnych ale także społecznych na terenie miasta. Poprzez różnorodność  ćwiczeń, działań i doświadczeń prowadzonych  pod kierunkiem nauczycieli, a także dzięki wymianie dobrych praktyk w tym zakresie z uczniami ze szkół partnerskich, młody człowiek będzie lepiej przygotowany do odnalezienia się na rynku pracy w przyszłości, i bardziej świadomy środowiska lokalnego, którego może stać się aktywnym członkiem. Kluczowymi elementami projektu będzie wspólna praca na rzecz zarówno obywatelstwa, jak i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym poprzez działania na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się grupami wykluczonymi. Punktem wyjścia będzie utworzenie z uczestników projektu tzw. mini-companies (małych firm) o charakterze społecznym. Uczniowie będą angażować się w przedsiębiorczą aktywność w klasie, aby nauczyć się pracować w zespołach, organizować, rozwiązywać problemy, podejmować inicjatywy, prezentować oraz robić rzeczy ważne. Będą współpracować w globalnym zakresie rówieśnikami, uczyć się od siebie nawzajem, korzystać z różnych narzędzi i próbować znaleźć sposoby na pozytywne zmiany podczas nauki szkolnej.

Do tej pory stworzona została grupa projektowa uczniów z klas pierwszych i drugich. Uczestniczy ona równolegle w projekcie internetowym eTwinning, gdzie udziela się na forum, przygotowała także projekt swojego zdjęcia na platformie Genially i ma możliwość poznania uczestników projektu z Węgier, Hiszpanii i Chorwacji.W jego ramach odbył się Europejski Dzień Języków Obcych, podczas którego uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne na temat 4 państw biorących udział w projekcie, filmiki zachęcające do nauki języków obcych, a także quiz wiedzy językowej na platformie Flipquiz pod kierunkiem koordynatora projektu. Aby zapoznać grupę uczniów z zagadnieniami społecznymi naszego miasta koordynator projektu podjął się współpracy ze stowarzyszeniem Agape, które zorganizowało dla grupy projektowej uczniów pierwsze z czterech spotkań w obszarze projektu stowarzyszenia Projekt FIO: „Wolontariat? Wchodzę. Wygrywam!” Uczestnicy Erasmusa przygotowują projekty loga naszego projektu, filmik o Częstochowie i sobie samych, prezentacja multimedialna w programie Genially dotycząca organizacji pozarządowych w Częstochowie zajmującymi się dziećmi, a także typ prezentacji multimedialnej Pecha Kucha na temat naszej szkoły.Wszystkie te produkty zabierze grupa uczniów uczestnicząca w pierwszej mobilności, która odbędzie się w Dakovo, Chorwacja w listopadzie 2018 roku.