tło_nagłówka

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022

do 4-letniego liceum ogólnokształcącego


Termin – przedmiot Wydarzenie
od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

złożenie wniosków przez ósmoklasistów o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty
od 14 lipca do 28 lipca 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22 lipca 2021 r. godz. 10:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do III LO
od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do III LO poprzez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 ogłoszenie listy przyjętych do III LO