tło_nagłówka

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

Termin – godzina Wydarzenie
od 13 maja 2024 r.
do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
złożenie wniosków przez ósmoklasistów o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty
12 lipca 2024 r. godz. 10:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do III LO i kandydatów niezakwalifikowanych
od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia do III LO w postaci przedłożenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
19 lipca 2024 r. godz. 14:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły