Podsumowanie rekrutacji 2022/2023

Przedstawiamy podsumowanie rekrutacji do naszego liceum na rok szkolny 2022/2023. Bardzo cieszymy się stale rosnącym zainteresowaniem naszą szkołą. Pochwalić się możemy największą liczbą chętnych z pierwszej preferencji na przypadające miejsce.
Również zajęliśmy pierwsze miejsce w profilach mat-inf (1a), mat-geog (1b), biol-chem (klasa 1e), human (klasa 1c).
Na koniec przedstawiamy progi punktowe oraz liczbę chętnych na miejsce w poszczególnych klasach. Przypominamy, że progi punktowe z każdym rokiem ulegają zmianie ze względu na różną liczbę chętnych oraz punktację samego egzaminu ósmoklasisty.
Dziękujemy za zaufanie i do zobaczenia 1 września 2022.